U
 

Wat kan ik verwachten?  

Indien u besloten heeft een kavel aan te kopen zullen er in de eerste instantie overeenkomsten opgemaakt worden, welke vervolgens in drievoud ondertekend worden. Één deel is voor u, één deel is voor de verkopende partij en het laatste deel is voor de Notaris. De Notaris zorgt er voor dat de transactie voor alle partijen volgens afspraak en veilig verloopt. Voor meer informatie over de rol van de Notaris kunt u kijken op http://www.notarisseninuwregio.nl/.   

Nadat de Notaris de overeenkomsten ontvangen heeft zal deze een conceptakte van levering opmaken. In deze conceptakte staan alle bepalingen en afspraken welke er gemaakt zijn. Vervolgens zal er een datum van overdracht gepland worden. U krijgt de keuze om bij deze overdracht aanwezig te zijn of de overdracht zonder u aanwezigheid plaats te laten vinden middels een volmacht. U dient in het geval van een volmacht wel voor de datum van overdracht uw handtekening te legaliseren bij een Notaris naar keuze.   

Op de dag van de overdracht controleerd de Notaris of de verkopende partij de grond kan leveren en of de kopende partij de koopsom op de derdengeldenrekening van de Notaris heeft voldaan. Een derdengeldenrekening is een rekening van het Notariskantoor welke alleen voor transacties gebruikt wordt. Indien beide partijen aan hun verplichtingen voldaan hebben schrijft de Notaris u als eigenaar in in het Kadaster. Het Kadaster is een registrerend orgaan welke bijhoud welk stukje grond van wie is. Voor meer informatie over het Kadaster kunt u kijken op www.kadaster.nl.   

Een dag na de overdracht controlleerd de Notaris of u netjes als eigenaar bent ingeschreven. Indien dit het geval is geeft de Notaris de gelden (koopsom minus kosten) vrij aan de verkopende partij. Vanaf dit moment mag u zichzelf eigenaar van een stukje Nederland noemen.