U
 

Iets voor mij?  

De eerste vraag die u uzelf af zou moeten stellen is: “wat zijn mijn doelen als ik investeer?” Probeert u uw vermogen veilig te stellen of gaat u puur voor de winst. Beiden is mogelijk met grond, echter wel op verschillende manieren.   

De eerste winst die u met grond behaald is het bezit ervan. Vanaf de dag dat de Notaris de kavel op uw naam zet bent u niet meer afhankelijk van de prestaties van fondsen of hun beheerders. U heeft een stukje onafhankelijkheid gekocht. Het is uw grond, van niemand anders en u bepaald wat er mee gebeurd.   

Vervolgens zult u merken dat de waarde van uw grond, naarmate de tijd verstrijkt, steeds groter wordt. Anders dan de huizenmarkt wordt grond doorgaans zonder hypotheek gekocht, waardoor de waarde niet kunstmatig hoog gehouden is. De waardevermeerdering ontstaat door de schaarste; er komt geen grond meer bij, er wordt wel consequent oppervlakte ingeleverd voor woningbouw, industrie, natuur en recreatie. Elk product waarvan de vraag stijgt en het aanbod daalt zal door middel van marktwerking meer waard worden, grond niet uitgezonderd.   

Aangezien het uw grond is en u zelf bepaald wanneer u dit weer, met winst, verkoopt, bestaat er ook de mogelijkheid kavels grond aan te kopen welke gelegen zijn in uitbreidingsgebieden van gemeenten. Mocht uw grond nodig zijn voor bijvoorbeeld woningbouw, industrie, natuur of recreatie zal deze eerst een bestemmingsplanwijziging door moeten maken. Elke bestemming anders dan agrarisch brengt een waardevermeerdering met zich mee. De grootste winsten worden behaald bij een bestemmingsplanwijziging naar woningbouw, prijzen van €100,- per vierkante meter zijn verre van uitzondering.